Rubin Hanpressed 2016

 • 750 ml

  Обем на бутилка

 • с. Брестовица

  област Пловдив

 • над 40г. лозя

  Кафяви горски почви

 • 980

  Произведени бутилки

 • Алкохол 13,5 %

Ръчно бране в касетки. Ферментация в малки съдове с контрол на температуреата. Спонтанна ЯМКФ в бъчви. Отлежаване в 40 % български и 60 % френски дъб в продължение на 10 месеца.

Mavrud Handpressed 2016

 • 750 ml

  Обем на бутилка

 • с. Нови извор

  област Пловдив

 • над 40г. лозя

  чернозем, канелени горски почви

 • 880

  Произведени бутилки

 • Алкохол 14 %

Ръчно бране в касетки. Ферментация в малки съдове с контрол на температуреата. Спонтанна ЯМКФ в бъчви. Отлежаване в 40 % български и 60 % френски дъб в продължение на 10 месеца.