Rubin Hanpressed 2017

 • 750 ml

  Обем на бутилка

 • с. Брестовица

  област Пловдив

 • над 40г. лозя

  Кафяви горски почви

 • 1600

  Произведени бутилки

 • Алкохол 13,5 %

Ръчно бране в касетки. Настойване с твърдите части. Спонтанен старт на алкохолна ферментация с добавяне на селектирани дрожди след образуване на 2-4 алк.%. Спонтанна ЯМКФ в дъбови бъчви. 40 % от количеството отлежава в БГ Дъб.

Pink Side of Rubin 2017

 • 750 ml

  Обем на бутилка

 • с. Брестовица

  област Пловдив

 • над 40г. лозя

  Кафяви горски почви

 • 500

  Произведени бутилки

 • Алкохол 12,8 %

Ръчно бране и сортиране. Ферментация в малък съд с контрол на температурата. Отлежаване 3 месеца в акациева бъчва и батонаж 1 път в седмицата.

Mavrud Handpressed 2017

 • 750 ml

  Обем на бутилка

 • с. Нови извор

  област Пловдив

 • над 40г. лозя

  чернозем, канелени горски почви

 • 790

  Произведени бутилки

 • Алкохол 14 %

Ръчно бране в касетки. Настойване с твърдите части. Спонтанна алкохолна ферментация. Спонтанна ЯМКФ в дъбови бъчви. 40 % от количеството отлежава в БГ Дъб.

Pet Nat Funky Mavrud 2017

 • 750 ml

  Обем на бутилка

 • с. Нови извор

  област Пловдив

 • над 40г. лозя

  чернозем, канелени горски почви

 • 470

  Произведени бутилки

 • Алкохол 12,5 %

Ръчно бране в касетки. Отцеждане след кратко настойване с твърдите части. Спонтанна ферментация. Бутилиране на краен етап от алкохолната ферментация, след което ферментацията приключва в бутилка. Отделяне на най-грубите утайки в края на Януари 2018.