Rubin Hanpressed 2018

 • 750 ml

  Обем на бутилка

 • с. Брестовица

  област Пловдив

 • над 40г. лозя

  Кафяви горски почви

 • 2174

  Произведени бутилки

 • Алкохол 13,5 %

  Остатъчна захар - 3 gr/l
  Титруеми к-ни - 4,40 gr/l pH -3,96

Ръчно бране в касетки. Настойване с твърдите части. Спонтанен старт на алкохолна ферментация с добавяне на селектирани дрожди след образуване на 2-4 алк.%. Спонтанна ЯМКФ в дъбови бъчви. 40 % от количеството отлежава в БГ Дъб.

Pink Side of Rubin 2018

 • 750 ml

  Обем на бутилка

 • с. Брестовица

  област Пловдив

 • над 40г. лозя

  Кафяви горски почви

 • 1700

  Произведени бутилки

 • Алкохол 12,8 %

  Остатъчна захар - 2 gr/l

Ръчно бране в касетки. Отцеждане след кратко настойване с твърдите части. Ферментация 50 % акациеви бъчви, 50 % инокс. 4 месеца отлежаване в акациеви бъчви с батонаж веднъж в седмицата.

Mavrud Handpressed 2018

 • 750 ml

  Обем на бутилка

 • с. Нови извор

  област Пловдив

 • над 40г. лозя

  чернозем, канелени горски почви

 • 1515

  Произведени бутилки

 • Алкохол 13 %

  Остатъчна захар - 2 gr/l
  Титруеми к-ни - 6,3 gr/l pH -3,35

Ръчно бране в касетки. Настойване с твърдите части. Спонтанна алкохолна ферментация. Спонтанна ЯМКФ в дъбови бъчви. 40 % от количеството отлежава в БГ Дъб.

Pet Nat Funky Mavrud 2018

 • 750 ml

  Обем на бутилка

 • с. Нови извор

  област Пловдив

 • над 40г. лозя

  чернозем, канелени горски почви

 • 1600

  Произведени бутилки

 • Алкохол 12,5 %

  Остатъчна захар - 14 gr/l

Ръчно бране в касетки. Отцеждане без настойване с твърдите части. Спонтанна ферментация – 20 % бъчви – 80-% инокс. Бутилиране на краен етап от алкохолната ферментация, след което ферментацията приключва в бутилка. Отделяне на най-грубите утайки в края на Януари 2019.