Why Not? Red Misket 2019

 • 750 ml

  Обем на бутилка

 • с. Пролом

  област Пловдив

 • над 40г. лозя

  Глинесто-песъчливи, наносни почви

 • 1250

  Произведени бутилки

 • Алкохол 12 %

  Остатъчна захар - 0,7 gr/l Титруеми к-ни - 6,39 gr/l pH -3,13

Ръчно бране в касетки. Спонтанен старт на алкохолна ферментация с добавяне на селектирани дрожди след образуване на 2-4 алк.%. 3 месеца отлежаване върху утайката с ежеседмични батонажи.

Rubin Brestovitsa 2019

 • 750 ml

  Обем на бутилка

 • с. Брестовица

  област Пловдив

 • над 40г. лозя

  Кафяви горски почви

 • 2110

  Произведени бутилки

 • Алкохол 13,2 %

  Остатъчна захар - 3 gr/l
  Титруеми к-ни - 4,96 gr/l pH -3,6

Ръчно бране в касетки. Настойване с твърдите части. Спонтанен старт на алкохолна ферментация с добавяне на селектирани дрожди след образуване на 2-4 алк.%. Спонтанна ЯМКФ в дъбови бъчви. 40 % от количеството отлежава в БГ Дъб.

Pink Side of Rubin 2019

 • 750 ml

  Обем на бутилка

 • с. Брестовица

  област Пловдив

 • над 40г. лозя

  Кафяви горски почви

 • 3650

  Произведени бутилки

 • Алкохол 12,5 %

  Остатъчна захар - 1,2 gr/l
  Титруеми к-ни - 6,01 gr/l pH -3,42

Ръчно бране в касетки. Отцеждане без настойване с твърдите части. Ферментация и 3 месеца отлежаване в акациеви бъчви на 40 % от количеството.

Mavrud Novi Izvor 2019

 • 750 ml

  Обем на бутилка

 • с. Нови извор

  област Пловдив

 • над 40г. лозя

  чернозем, канелени горски почви

 • 2137

  Произведени бутилки

 • Алкохол 14 %

  Остатъчна захар - 3 gr/lbr Титруеми к-ни - 6,27 gr/l pH -3,4

Ръчно бране в касетки. Настойване с твърдите части. Спонтанна алкохолна ферментация. Спонтанна ЯМКФ в дъбови бъчви. 40 % от количеството отлежава в БГ Дъб.

Pet Nat Funky Mavrud 2019

 • 750 ml

  Обем на бутилка

 • с. Нови извор

  област Пловдив

 • над 40г. лозя

  чернозем, канелени горски почви

 • 2900

  Произведени бутилки

 • Алкохол 11 %

  Естествено пенливо брют розе
  Остатъчна захар -6 до 10 gr/l
  Титруеми к-ни - 6,86 gr/l pH -3,09

Ръчно бране в касетки. Отцеждане без настойване с твърдите части. Спонтанна ферментация. Бутилиране на краен етап от алкохолната ферментация, след което ферментацията приключва в бутилка. Отделяне на най-грубите утайки в края на Януари 2020.