Red Misket Why Not? 2022

 • 750 ml

  Обем на бутилка

 • с. Пролом

  област Пловдив

 • над 40г. лозя

  Глинесто- песъкливи, делувиално - пролувиални почви

 • 6087

  Произведени бутилки

 • Алкохол 12 %

  Остатъчна захар - 0,8 gr/l
  Титруеми к-ни - 4,91 gr/l pH -3,15

 • 750 ml

  Обем на бутилка

 • с. Пролом

  област Пловдив

 • над 40г. лозя

  Глинесто-песъчливи, наносни почви

 • 6087

  Произведени бутилки

 • Алкохол 12 %

  Остатъчна захар - 0,8 gr/l Титруеми к-ни - 4,91 gr/l pH -3,15

Ръчно бране в касетки. 100 % спонтанна алкохолна ферментация в иноксови съдове. Използване на 300L инокс бъчви за част от количетвото. 3 месеца отлежаване върху утайките като се прави батонаж/вдигане на утайките ежеседмично.

Pet Nat skin contact NV. red misket

 • 750 ml

  Обем на бутилка

 • с. Пролом

  област Пловдив

 • над 40г. лозя

  Глинесто-песъчливи, наносни почви

 • 1880

  Произведени бутилки

 • Алкохол 10,92 %

  Брут Натюр - искрящо вино
  Остатъчна захар - 1,5 gr/l
  Титруеми к-ни - 4,50 gr/l pH -3,49

 • 750 ml

  Обем на бутилка

 • с. Пролом

  област Пловдив

 • над 40г. лозя

  Глинесто-песъчливи, наносни почви

 • 1880

  Произведени бутилки

 • Алкохол 10.92 %

  Брут Натюр - искрящо вино
  Остатъчна захар - 1,5 gr/l
  Титруеми к-ни - 4,50 gr/l pH -3,49

Ръчно бране в касетки. Отцеждане без контакт с ципите. Спонтанна ферментация. След започване на ферментацията – Купажиране с базата от 2021 реколта. Бутилиране на последен стадии на ферментация, ферментацията приключва в бутилка. Дегоржиран в края на януари 2023

Pet Nat Funky Mavrud 2022

 • 750 ml

  Обем на бутилка

 • с. Нови Извор

  област Пловдив

 • над 40г. лозя

  Чернозем, канелени горски почви

 • 3800

  Произведени бутилки

 • Алкохол 11,5 %

  Брут Натюр Искрящо розе
  Остатъчна захар 2,8 gr/l
  Титруеми к-ни - 5,77 gr/l pH -3,29

 • 750 ml

  Обем на бутилка

 • с. Нови Извор

  област Пловдив

 • над 40г. лозя

  Чернозем, канелени горски почви

 • 3800

  Произведени бутилки

 • Алкохол 11.5 %

  Брут Натюр Искрящо розе
  Остатъчна захар 2,8 gr/l
  Титруеми к-ни - 5,77 gr/l pH -3,29

Ръчно бране в касетки. Отцеждане без настойване с твърдите части. Спонтанна ферментация. Бутилиране на краен етап от алкохолната ферментация, след което ферментацията приключва в бутилка. Отделяне на най-грубите утайки в края на Януари 2023.

pink side of RUBIN 2022

 • 750 ml

  Обем на бутилка

 • с. Брестовица

  област Пловдив

 • над 40г.

  Кафяви горски почви

 • 4167

  Произведени бутилки

 • Алкохол 12%

  Остатъчна захар - 1,4 gr/l
  Титруеми к-ни - 5,96 gr/l pH - 3,29

 • 750 ml

  Обем на бутилка

 • с. Брестовица

  област Пловдив

 • над 40г.

  Кафяви горски почви

 • 4167

  Произведени бутилки

 • Алкохол 12%

  Остатъчна захар - 1,4 gr/l
  Титруеми к-ни - 5,96 gr/l pH - 3,29

Ръчно бране в касетки. Отцеждане на сока без контакт с ципите. 70 % от количеството ферментира и отлежава в акациеви бъчви с обем от 500 литра. 3 месеца отлежаване след края на ферментация върху утайките.

Rubin 2022

 • 750 ml

  Обем на бутилка

 • с. Брестовица

  област Пловдив

 • над 40г.

  Кафяви горски почви

 • 4800

  Произведени бутилки

 • Алкохол 13,18 %

  Остатъчна захар - 2,7 g/l
  Титруеми к-ни - 5,05 g/l
  pH -3,6

 • 750 ml

  Обем на бутилка

 • с. Брестовица

  област Пловдив

 • над 40г.

  Кафяви горски почви

 • 4800

  Произведени бутилки

 • Алкохол 13,18 %

  Остатъчна захар - 2,7 g/l
  Титруеми к-ни - 5,05 g/l
  pH -3,6

Ръчно бране в касетки. Студена предферментативна мацерацяи за 5-7 дни. Дива алкохолна ферментация с умерени екстракционни обработки. Настойване около 20- 25 дни. Спонтанна малолактична ферментация в дъбови бъчви – 40 % БГ дъб, 60 % френски. 10 месеца отлежаване.

MIXTAPE 2022

 • 750 ml

  Обем на бутилка

 • Памид - с. Новаково; Рубин - с. Брестовица; Мавруд - кв. Прослав

  област Пловдив

 • над 40г.

  Кафяви горски почви

 • 1110

  Произведени бутилки

 • Алкохол 11,9%

  Остатъчна захар - 1,7 gr/l
  Титруеми к-ни - 5,18 gr/l pH - 3,48

 • 750 ml

  Обем на бутилка

 • Памид - с. Новаково; Рубин - с. Брестовица; Мавруд - кв. Прослав

  област Пловдив

 • над 40г.

  Кафяви горски почви

 • 1110

  Произведени бутилки

 • Алкохол 11,9%

  Остатъчна захар - 1,7 gr/l
  Титруеми к-ни - 5,18 gr/l pH - 3,48

Бленд от: 50 % ПАМИД 25 % РУБИН и 25 % МАВРУД
Ръчно бране и сортиране за всички горзда.
Памид 2 подхода на винификация
1. Ориндж стил – спонтанна ферментация в отворени съдове и 30 дни мацерация с ципите. Отлежаване 8 месеца в дъбови бъчви.
2. Ферментация на сок в дъбови бъчви с участие на 20 % цели зърна вътре в бъчвите. Отново спонтанна ферментация и 8 месеца отлежаване в същите бъчви.
Рубин и Мавруд – спонтанна алкохолна ферментация в малки съдове с темп. контроил. Около 25 дни настойване. Спонтанна малолактична ферментация и 10 месеца отлежаване в бъчви.

Wait what ? Dimyat 22

 • 750 ml

  Обем на бутилка

 • с. Устина

  област Пловдив

 • над 15г.

  Възраст на лозето

 • 610

  Произведени бутилки

 • Алкохол 11,75%

  Остатъчна захар - 1,5 gr/l
  Титруеми к-ни - 6,66 gr/l pH - 3,33

 • 750 ml

  Обем на бутилка

 • с. Устина

  област Пловдив

 • над 15г.

  Възраст на лозето

 • 610

  Произведени бутилки

 • Алкохол 11,75%

  Остатъчна захар - 1,5 gr/l
  Титруеми к-ни - 6,66 gr/l pH - 3,33

Ръчно бране в касетки. Спонтанна алкохолна ферментация на сока в отворен тип съдове с 15-20% участие на пресувани ципи. Потапяне на шапката един път на ден. Настойване за 25-30 дни. Отлежаване в дъбови и акациеви бъчви за 12 месеца. Без добавени сулфити! Нефилтрирано.