Pet Nat skin contact NV. red misket

 • 750 ml

  Обем на бутилка

 • с. Пролом

  област Пловдив

 • над 40г. лозя

  Глинесто - песъкливи, делувиално - пролувиални почви

 • 4500

  Произведени бутилки

 • Алкохол 11,5 %

  Брут Натюр - искрящо вино
  Остатъчна захар - 1,4 gr/l
  Титруеми к-ни - 4,7 gr/l pH - 3,56

 • 750 ml

  Обем на бутилка

 • с. Пролом

  област Пловдив

 • над 40г. лозя

  Глинесто - песъкливи, делувиално - пролувиални почви

 • 4500

  Произведени бутилки

 • Алкохол 11,5 %

  Брут Натюр - искрящо вино
  Остатъчна захар - 1,4 gr/l
  Титруеми к-ни - 4,7 gr/l pH -3,56

Реколта 2022 – Ръчно бране в
касетки. 40 дена контакт с ципите. Спонтанна ферментация с ципите. Базата отлежава 12 месеца в акациеви бъчви. Реколта 2023 – Ръчно бране в касетки. Отцеждане без контакт с ципите. Спонтанна ферментация. След започване на ферментацията
– Купажиране с базата от 2022 реколта. Бутилиране на последен стадии на ферментация, ферментацията
приключва в бутилка. Дегоржиран в края на януари 2024.

Pet Nat Funky Mavrud 2023

 • 750 ml

  Обем на бутилка

 • с. Нови Извор

  област Пловдив

 • над 40г. лозя

  Чернозем, канелени горски почви

 • 8200

  Произведени бутилки

 • Алкохол 11,5 %

  Брут Натюр Искрящо розе
  Остатъчна захар 2,9 gr/l
  Титруеми к-ни - 6,38 gr/l pH -3,06

 • 750 ml

  Обем на бутилка

 • с. Нови Извор

  област Пловдив

 • над 40г. лозя

  Чернозем, канелени горски почви

 • 8200

  Произведени бутилки

 • Алкохол 11,5 %

  Брут Натюр Искрящо розе
  Остатъчна захар 2,9 gr/l
  Титруеми к-ни - 6,38 gr/l pH -3,06

Ръчно бране в касетки. Отцеждане без настойване с твърдите части. Спонтанна ферментация. Бутилиране на краен етап от алкохолната ферментация, след което ферментацията приключва в бутилка. Отделяне на най-грубите утайки в края на Януари 2024.

pink side of RUBIN 2023

 • 750 ml

  Обем на бутилка

 • с. Брестовица

  област Пловдив

 • над 40г.

  Кафяви горски почви

 • 7006

  Произведени бутилки

 • Алкохол 12,5%

  Остатъчна захар - 1,2 gr/l
  Титруеми к-ни - 4,9 gr/l pH - 3,47

 • 750 ml

  Обем на бутилка

 • с. Брестовица

  област Пловдив

 • над 40г.

  Кафяви горски почви

 • 7006

  Произведени бутилки

 • Алкохол 12,5%

  Остатъчна захар - 1,2 gr/l
  Титруеми к-ни - 4,9 gr/l pH - 3,47

Ръчно бране в касетки. Изцяло спонтанна алкохолна ферментация. Отцеждане на сока без контакт с ципите. 70 % от количеството ферментира и отлежава в акациеви бъчви с обем от 500 литра. За останалите 30 % ферментация в иноксови съдове с акациеви летви. 4 седмици отлежаване след края на ферментация върху утайките.

Against the grain Pet Nat Dimyat 2023

 • 330 ml

  Обем на бутилка

 • с. Карабунар

  област Пловдив

 • над 12г. лозя

  Възраст на лозето

 • 2300

  Произведени бутилки

 • Алкохол 11,5 %

  Брут Натюр - искрящо вино
  Остатъчна захар - 1,5 gr/l
  Титруеми к-ни - 5, 43 gr/l pH - 3,13

 • 330 ml

  Обем на бутилка

 • с. Карабунар

  област Пловдив

 • над 12г. лозя

  Възраст на лозето

 • 2300

  Произведени бутилки

 • Алкохол 11,5 %

  Брут Натюр - искрящо вино
  Остатъчна захар - 1,5 gr/l
  Титруеми к-ни - 5, 43 gr/l pH - 3,13

Ръчно бране в касетки. Ронкане, мачкане и пресуване. Избистряне на сока по гравитация. Спонтанна ферментация на бистрия сок. Затваряне в кенове на последен етап от ферментацията, след което ферментацията приключва в кена. Без добавени сулфити и без дегоржаж.