МЕСТНОСТИ
Red Misket Prolom

Червен Мискет

Пролом

През 2019 г., обсъждайки възможностите за винификация на бели сортове, се спряхме на сорта Червен Мискет, основно поради факта, че избата, в която работим, е в сърцето на Розовата долина. Този автентичен български сорт е много характерен за Карловския регион и именно там открихме лозето, с което работим. Лозето е старо – над 45 години, около 170 дка и се намира в землището на село Пролом, което е част от Карловската котловина. Надморската височина е около 320 метра. Близостта му от една страна, до Стара планина, и от друга – до Сърнена Средна гора, обуславят един доста интересен и защитен от въздушни течения микрорайон.

Почвите са глинесто-песъчливи, като количеството на валежите е по-високо от средното, което обуславя достатъчна почвена влага през всички годишни сезони. Близостта до река Стряма осигурява малко по-ниски температури през най-топлите месеци (юли и август) и необходимите температурни амплитуди в периода на зреене за натрупване на предшествениците на ароматите. Розовата долина, в частност Карловската котловина, са с доста сериозни традиции във винопроизводството в България, неслучайно другото наименование на сорта червен мискет е именно Карловски мискет. Този сорт е най-древния от фамилията на мискетите, в която повечето сортове, имащи в наименованието си мискет, всъщност са кръстоски между двама и повече родители, най-често международни сортове. Червеният мискет е къснозреещ сорт – узрява през втората половина на септември и началото на октомври.

Вина от региона:

KLP_7217

Мавруд

Нови Извор

Маврудът, с който работим, е от региона на Асеновград – с. Нови извор. Всъщност това е и най-големият масив в област Пловдив от този сорт. Цялото лозе е засаждано някъде в края на 70-те и началото на 80-те години на XX век, около 300 дка, обработвано от различни стопани. Масива се намира в Западната Горнотракийска низина в полите на Родопите, като именно този район се определя за родното място на този сорт.

KLP_7467

Надморската височина е около 280 м, а почвите са дълбоки канелени горски – изключително подходящи за този автентичен български сорт. Близостта на лозето до северните склонове на Родопите осигурява много добра проветривост, благодарение на характерния за региона фьон. Това е важно, тъй като зърната са с много тънка ципа и задържането на влага за по-дълъг период от време води до поява на гъбични и други инфекции. Отново къснозреещ сорт – първата половина на октомври, но не е студоустойчив. Сортът е база на много кръстоски, правени през средата на XX век, затова и не е лесна задача да се намери лозе с автентичния сорт. Лозето в с. Нови извор обаче е точно такова.

Самият той има две клонови подразделения (клон 1 и клон 2), като почти навсякъде старите насаждения са смесица между тези два клона. Клон 1 е по-елегантен, по-късно зреещ, с по-големи чепки и зърна, и с по-малко багрилна материя в ципите. Клон 2 е по-ранно зреещият клон, с по-дребни зърна, с повече цвят, плътност и танини. И двата клона се характеризират със средна и над средната киселинност. Всъщност клоновото съотношение при винификацията дава голямо отражение и във вината, като специално за нас е по-интересна работата с клон едно.

Вина от региона:

KLP_7424
KLP_7586

Рубин

Брестовица

Още един традиционен български сорт, кръстоска между два благородни родителя – Сира и Небиоло. Ареалът на сорта е в региона на Пловдив и около Ивайловград, като на тези две места са и най-старите насаждения. Лозето, с което работим, е в непосредствена близост до с. Брестовица, обл. Пловдив. Теренът е сравнително равнинен – в непосредствена близост до северните склонове на Родопите.

Самият масив е около 17 дка, засаден е в началото на 80-те години на XX век.  Надморската височина е около 300 м, като почвите са светлокафяви горски. Районът се характеризира с равномерно разпределение на валежите през различните сезони и сравнително меката зима. Рубинът е много интересен за работа, тъй като за много кратко време променя значително своите характеристики. В рамките само на една седмица плодът може от неузрял да презрее, което неимоверно дава отражение във вината. Не е известно клоново разделение при сорта, но е факт, че в района на Пловдив и този на Ивайловград се получават доста различни като стил вина.

Вина от региона:

KLP_7577

памид

Новаково

Памид е може би най-старият и най-разпространеният местен сорт в България, данни за наличието, на който има от преди повече от 4000 години. Разпространен е много добре в цялата страна, като масивите са основно засаждани преди 1990 година. Западната Горнотракийска низина в полите на Родопите, като именно този район се определя за родното място на този сорт. Добрите взаимоотношения с лозаря от Асеновград, с който работим повече от 10 години за мавруда, ни отведоха в село Новаково, където отглежда и Памид. 

Red Misket Prolom

Лозето е старо, засадено около края на 70 –те години на 20 век, като тези 14 дка са част от голям масив с Памид в землището на селото. Навоково е разположено на около 470 м надморска височина в подножието на Западните Родопи  на юг, а на север граничи с Тракийската низина. Климата е преходно континентален като преобладават канелените почви. Теренът е силно хълмист и добре проветрив, благодарение на близостта си със склоновете на Родопите. Това е важно тъй като сорта е с много тънка ципа и изключително чувствителен на болести, особено при по-дъждовна есен. Памид е среднозреещ сорт – бере се около средата на септември, но заради по-голямата надморска височина тук гроздобера е около края на Септември или началото на Октомври. Много предизвикателен за работа, поради голямата си чувствителност на климатичните условия, Памидът същевременно е многолик и разнообразен при различни подходи за винификация.   

Вина от региона:

експерименти

От самото начало на проекта експериментите са ежегоден компонент и мотивация в нашето работно ежедневие. Всяко едно от вината в нашият проект е започнало като експеримент, след което прерастнало в основна линия, както и проектът ни … Вярваме в българските сортове и техният потенциал, винификацията им чрез различни методи може да ги разкрие по един съвременен и очарователен начин.През 2022 задълбочихме работата си с Димят, експериментирайки върху идеята за пенливо вино, затворено в нетипична, алтернативна опаковка. Именно така се роди и последното ни попълнение Against the grain Dimyat – Искрящо вино от Димят, затворено в кенове от 330 мл, за да е достъпно по всяко време и навсякъде.

Вина от региона:

KLP_7424