МЕСТНОСТИ
Red Misket Prolom

Червен Мискет

Пролом

През 2019 г., обсъждайки възможностите за винификация на бели сортове, се спряхме на сорта Червен Мискет, основно поради факта, че избата, в която работим, е в сърцето на Розовата долина. Този автентичен български сорт е много характерен за Карловския регион и именно там открихме лозето, с което работим. Лозето е старо – над 45 години, около 170 дка и се намира в землището на село Пролом, което е част от Карловската котловина. Надморската височина е около 320 метра. Близостта му от една страна, до Стара планина, и от друга – до Сърнена Средна гора, обуславят един доста интересен и защитен от въздушни течения микрорайон.

Почвите са глинесто-песъчливи, като количеството на валежите е по-високо от средното, което обуславя достатъчна почвена влага през всички годишни сезони. Близостта до река Стряма осигурява малко по-ниски температури през най-топлите месеци (юли и август) и необходимите температурни амплитуди в периода на зреене за натрупване на предшествениците на ароматите. Розовата долина, в частност Карловската котловина, са с доста сериозни традиции във винопроизводството в България, неслучайно другото наименование на сорта червен мискет е именно Карловски мискет. Този сорт е най-древния от фамилията на мискетите, в която повечето сортове, имащи в наименованието си мискет, всъщност са кръстоски между двама и повече родители, най-често международни сортове. Червеният мискет е къснозреещ сорт – узрява през втората половина на септември и началото на октомври.

Вина от региона:

KLP_7217

Мавруд

Нови Извор

Маврудът, с който работим, е от региона на Асеновград – с. Нови извор. Всъщност това е и най-големият масив в област Пловдив от този сорт. Цялото лозе е засаждано някъде в края на 70-те и началото на 80-те години на XX век, около 300 дка, обработвано от различни стопани. Масива се намира в Западната Горнотракийска низина в полите на Родопите, като именно този район се определя за родното място на този сорт.

KLP_7467

Надморската височина е около 280 м, а почвите са дълбоки канелени горски – изключително подходящи за този автентичен български сорт. Близостта на лозето до северните склонове на Родопите осигурява много добра проветривост, благодарение на характерния за региона фьон. Това е важно, тъй като зърната са с много тънка ципа и задържането на влага за по-дълъг период от време води до поява на гъбични и други инфекции. Отново къснозреещ сорт – първата половина на октомври, но не е студоустойчив. Сортът е база на много кръстоски, правени през средата на XX век, затова и не е лесна задача да се намери лозе с автентичния сорт. Лозето в с. Нови извор обаче е точно такова.

Самият той има две клонови подразделения (клон 1 и клон 2), като почти навсякъде старите насаждения са смесица между тези два клона. Клон 1 е по-елегантен, по-късно зреещ, с по-големи чепки и зърна, и с по-малко багрилна материя в ципите. Клон 2 е по-ранно зреещият клон, с по-дребни зърна, с повече цвят, плътност и танини. И двата клона се характеризират със средна и над средната киселинност. Всъщност клоновото съотношение при винификацията дава голямо отражение и във вината, като специално за нас е по-интересна работата с клон едно.

Вина от региона:

KLP_7424
KLP_7586

Рубин

Брестовица

Още един традиционен български сорт, кръстоска между два благородни родителя – Сира и Небиоло. Ареалът на сорта е в региона на Пловдив и около Ивайловград, като на тези две места са и най-старите насаждения. Лозето, с което работим, е в непосредствена близост до с. Брестовица, обл. Пловдив. Теренът е сравнително равнинен – в непосредствена близост до северните склонове на Родопите.

Самият масив е около 17 дка, засаден е в началото на 80-те години на XX век.  Надморската височина е около 300 м, като почвите са светлокафяви горски. Районът се характеризира с равномерно разпределение на валежите през различните сезони и сравнително меката зима. Рубинът е много интересен за работа, тъй като за много кратко време променя значително своите характеристики. В рамките само на една седмица плодът може от неузрял да презрее, което неимоверно дава отражение във вината. Не е известно клоново разделение при сорта, но е факт, че в района на Пловдив и този на Ивайловград се получават доста различни като стил вина.

Вина от региона:

KLP_7577