Red Misket Why Not? 2021

 • 750 ml

  Обем на бутилка

 • с. Пролом

  област Пловдив

 • над 40г. лозя

  Глинесто-песъчливи, наносни почви

 • 4750

  Произведени бутилки

 • Алкохол 12 %

  Остатъчна захар-1 gr/l TA-4,52 gr/l. pH-3,36

 • 750 ml

  Обем на бутилка

 • с. Пролом

  област Пловдив

 • над 40г. лозя

  Глинесто-песъчливи, наносни почви

 • 4750

  Произведени бутилки

 • Алкохол 12 %

  Остатъчна захар-1 gr/l TA-4,52 gr/l. pH-3,36

Ръчно бране в касетки. 20% от количеството е с изцяло спонтанна ферментация. 80% от количеството – спонтанен старт на алкохолната ферментация и след протичане на първата 1/3 от нея, се добавят селектирани дрожди. 3 месеца отлежаване върху утайките, като се прави батонаж (вдигане на утайките ежеседмично).

Pet Nat skin contact NV. red misket

 • 750 ml

  Обем на бутилка

 • с. Пролом

  област Пловдив

 • над 40г. лозя

  Глинесто-песъчливи, наносни почви

 • 1800

  Произведени бутилки

 • Алкохол 10,83 %

  Полупенливо Ост. захар- 6 до 9 gr/l TA - 5,56 gr/l pH -3,21

 • 750 ml

  Обем на бутилка

 • с. Пролом

  област Пловдив

 • над 40г. лозя

  Глинесто-песъчливи, наносни почви

 • 1800

  Произведени бутилки

 • Алкохол 10.83 %

  Полупенливо Розе Ост. захар - 2 до 6 gr/l TA - 7,3 gr/l pH -2,86

Реколта 2021 – Ръчно бране в касетки. Отцеждане без контакт с ципите. Спонтанна ферментация. След започване на ферментацията – купажиране с базата от реколта 2020 г. Бутилиране на последен стадий на ферментация. Ферментацията приключва в бутилка. Дегоржиран в края на януари 2022 г.

Pet Nat Funky Mavrud 2021

 • 750 ml

  Обем на бутилка

 • с. Нови Извор

  област Пловдив

 • над 40г. лозя

  Чернозем, канелени горски почви

 • 4500

  Произведени бутилки

 • Алкохол 12,36 %

  Полупенливо Розе Ост. захар - 2 до 6 gr/l TA - 7,3 gr/l pH -2,86

 • 750 ml

  Обем на бутилка

 • с. Нови Извор

  област Пловдив

 • над 40г. лозя

  Чернозем, канелени горски почви

 • 4500

  Произведени бутилки

 • Алкохол 12.36 %

  Полупенливо Розе Ост. захар - 2 до 6 gr/l TA - 7,3 gr/l pH -2,86

Ръчно бране в касетки. Отцеждане на сока без контакт с ципите. Спонтанна ферментация. Бутилиране на последен стадий на ферментация. Ферментацията приключва в бутилка. Дегоржиран в края на януари 2022 година.

MAVRUD Novi Izvor 2021

 • 750 ml

  Обем на бутилка

 • с. Нови Извор

  област Пловдив

 • над 40г. лозя

  Чернозем, канелени горски почви

 • 4181

  Произведени бутилки

 • Алкохол 13 %

  Остатъчна захар - 1,8gr/l TA - 7,11 gr/l pH -3,02

 • 750 ml

  Обем на бутилка

 • с. Нови Извор

  област Пловдив

 • над 40г. лозя

  Чернозем, канелени горски почви

 • 4181

  Произведени бутилки

 • Алкохол 13 %

  Остатъчна захар - 1,8gr/l TA - 7,11 gr/l pH -3,02

Ръчно бране в касетки. Студена мацерация в рамките на 7 дна. Спонтанна алкохолна ферментация. Спонтанна ябълчно-млечнокисела ферментация в дъбови бъчви. 40% от количеството отлежава в български дъб.

RUBIN Brestovitsa 2021

 • 750 ml

  Обем на бутилка

 • с. Брестовица

  област Пловдив

 • над 40г. лозя

  Кафяви горски почви

 • 2848

  Произведени бутилки

 • Алкохол 13,5 %

  Остатъчна захар - 3,5 gr/l TA - 5,8 gr/l pH -3,42

 • 750 ml

  Обем на бутилка

 • с. Брестовица

  област Пловдив

 • над 40г. лозя

  Кафяви горски почви

 • 2848

  Произведени бутилки

 • Алкохол 13,5 %

  Остатъчна захар - 3,5 gr/l TA - 5,8 gr/l pH -3,42

Ръчно бране в касетки. Студена мацерация в рамките на 7 дни. 90% имат спонтанен старт на алкохолната ферментация и след образуване на 4% алкохол, се добавят селектирани дрожди. 10% имат изцяло спонтанна алкохолна ферментация. Спонтанната ябълчно-млечнокисела ферментация протича в дъбови бъчви. 40% от количеството отлежава в български дъб.

pink side of RUBIN 2021

 • 750 ml

  Обем на бутилка

 • с. Брестовица

  област Пловдив

 • над 40г. лозя

  Кафяви горски почви

 • 4400

  Произведени бутилки

 • Алкохол 11,83 %

  Остатъчна захар-1,1 gr/l TA-5,57 gr/l pH-3,15

 • 750 ml

  Обем на бутилка

 • с. Брестовица

  област Пловдив

 • над 40г. лозя

  Кафяви горски почви

 • 4400

  Произведени бутилки

 • Алкохол 11.83 %

  Остатъчна захар-1,1 gr/l TA-5,57 gr/l pH-3,15

Ръчно бране в касетки. Отцеждане на сока без контакт с ципите. 40% от количеството ферментира и отлежава в акациеви бъчви с обем от 500 литра. 3 месеца отлежаване след края на ферментация върху утайките.